«

»

Μαΐ 24 2017

Εκπαιδευτική Ρομποτική

 

Το ρομπότ είναι μια μηχανική συσκευή η οποία είναι σε θέση, να υποκαθιστά τον άνθρωπο σε διάφορες εργασίες, οι οποίες είτε είναι δύσκολες είτε επικίνδυνες για να γίνουν από έναν άνθρωπο.

Ένα ρομπότ δε χρειάζεται να μοιάζει με άνθρωπο. Μπορεί να μετακινείτε με ρόδες ή και να μην μετακινείτε καθόλου. Τα ρομπότ αντιλαμβάνονται το εξωτερικό τους περιβάλλον με τη χρήση αισθητήρων.

Τα ρομπότ εκτελούν μια σειρά οδηγιών βήμα προς βήμα, την οποία την καθορίζουν οι άνθρωποι με διάφορους τρόπους.

Με τη βοήθεια ενός προγράμματος προμηθεύουμε το ρομπότ με κάποια στοιχειώδη ευφυΐα. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο από οδηγίες για το ρομπότ μας, τις οποίες  πρέπει αυτό να ακολουθήσει προκειμένου να υλοποιήσει μία συγκεκριμένη εργασία τις οδηγίες αυτές τις γράφουμε σε κάποια ειδική γλώσσα (γλώσσα προγραμματισμού), την οποία το ρομπότ μας είναι σε θέση να καταλαβαίνει.

 Πριν από λίγους μήνες το σχολείο μας απέκτησε ένα ρομπότ, που το λένε Milo. Στη αρχή ο Milo ήταν κομμάτια lego τα οποία τα συναρμολογήσαμε, με την βοήθεια της δασκάλας πληροφορικής κ. Μαρία Γκουτουλούδη. Για να μπορέσουμε να του δώσουμε κίνηση χρειάστηκε να μάθουμε να χειριζόμαστε ένα πρόγραμμα που λέγεται Scratch. Με αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να το κάνουμε να πηγαίνει μπροστά και πίσω (με ρόδες), να αλλάζει χρώμα, να βγάζει ήχους κ.α. ανάλογα με τι θέλουμε και το πως το προγραμματίζουμε.

Η μαθήτρια της Στ? τάξης

Γεωργία Αμοιρίδου