Μηνιαίο αρχείο: Νοέμβριος 2017

Νοέ 14 2017

Πράξη «Ενιαίος Τύπος Δημοτικού Σχολείου»

   ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   Η εφαρμογή του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, από το σχολικό έτος 2016-2017, αποτελεί μια σημαντική μεταρρυθμιστική παρέμβαση στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που αποσκοπεί στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας καθώς και στη ποιοτική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Σε αυτό το …

Συνέχεια ανάγνωσης »